KONTAKT

Styrelsen

Befattning

Namn

Mobilnummer

Ordförande

Rune Brannesjö

0705342391

Vice ordförande

Jan Nilsson

Kassör

Birgitta Wikström

Sekreterare

Judit Pålsson

0709920153

Ledamot

Tord Carlsson

0730805238

Ledamot

Tom Kjellman

Ledamot

Leif Riche

0705922168

Suppleant

Henry Andersson

Övriga befattningar

Befattning

Namn

Mobilnummer

Anläggningsansvarig & Vaktmästare

Tord Carlsson

0730805238

Lagledare 

Tom Kjellman

Tränare

Hossien Gholami

Sponsoransvarig

Tord Carlsson

0730805238

Marknadsansvarig & Presskontakt

Rune Brannesjö

0705342391

Sammankallande för kommittén Musik under Stjärnornakommittén

Birgitta Wikström


Sammankallande Loppiskommittén

Rune Brannesjö

0705342391