STYRELSEN

Styrelsen

Befattning

Namn

Mobilnummer

Ordförande

Rune Brannesjö

0705342391

Vice ordförande

Tom Kjellman

0738 300963

Kassör

Hans Danielsson

0702 127242

Sekreterare

Judit Pålsson

0709920153

Ledamot

Tord Carlsson

0730805238

Ledamot

Birgitta Wikström

0707 487717

Ledamot

Johan Nilsson

703 484370

Suppleant

Leif Riche

0705922168

Suppleant

Henry Andersson

0703387134

Övriga befattningar

Befattning

Namn

Mobilnummer

Anläggningsansvarig

Tord Carlsson

0730805238

Lagledare 

Tom Kjellman

0738 300963

Tränare    


Sponsoransvarig

Tord Carlsson

0730805238

Marknadsansvarig & Presskontakt

Rune Brannesjö

0705342391

Musik och artistansvarig för  Musik under Stjärnorna

Birgitta Wikström

0761 696212

Projektledare Musik under stjärnorna

Rune Brannesjö

0705342391