ALKOHOL & DROGPOLICY

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy

Sammanställd av Ungdomssektionen BranteviksIF.

Vid styrelsemötet den 2 oktober 2008 antogs

nedanstående drogpolicy för Branteviks IF.


Drogpolicy för Branteviks IF

Vår förenings verksamhet är byggd på ideell bas och syftar till gemenskap, fysisk och social fostran.


För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas väl i allmänhet och i sitt idrottande i synnerhet. Hur vi som vuxna och ledare agerar

mot våra barn är viktigt i denna utveckling.


Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar.


Med anledning av detta har vi antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och dopningspreparat. Vi har tagit fram policyn

genom möte i styrelsen och ungdomssektionen.

Sammanfattning

Vi tillåter inte alkohol under förenings aktivitet. Allt bruk av narkotika är förbjuden enligt idrottens regler, dessutom är hanteringen av vissa dopningspreparat (tex anabola steroider) även förbjuden enligt lag.


Därför råder nolltolerans för narkotika och dopningspreparat i Branteviks IF.


Vid eventuella upprepade brott mot denna drogpolicy så ska det ges en skriftlig varning, därefter sker avstängning och vidare utredning. Drogpolicyn ska kommuniceras

vid möten.


Varje ledare har ansvar för att alla känner till drogpolicyn. Det skall hållas information på föräldramöte och spelarmöte om policyn.


Branteviks IF 2017