GDPR

Branteviks IF GDPR Policy


Föreningen lagrar endast uppgifter om medlemmarnas namn samt kontaktuppgifter såsom adress, mail och telefonnummer.


Det är endast Branteviks IF styrelse samt utvalda administratörer och revisorer som har tillgång till medlemsregistret.


Innehållet i medlemsregistret lämnas/säljs inte vidare till någon.