FÖRENINGENS RIKTLINJER

Föreningens riktlinjer

Branteviks Idrottsförenings riktlinjer:


 • Fotboll ska vara roligt.
 • Fotboll ska erbjudas året runt.
 • Alla spelare som är uttagna till match skall få spela t.o.m. B-laget.
 • Vi ska verka för att alla ska bli fotbollskamrater.
 • Vi ska verka för att våra spelare respekterar spelare, domare, ledare och föräldrar.
 • Vi kräver Fair Play.
 • Vi följer fotbollens regler.
 • Vi respekterar domarens uppfattning.
 • Vi tar hand om varandra.
 • Vi är stolta över vår förening.
 • Vi ska verka för att "egna spelare" förblir aktiva i föreningen.
 • Vår målsättning är att vi ska ha utbildade ledare till alla grupper.

Riktlinjer för spelare i Branteviks IF:


 • Jag ska underrätta tränaren om jag inte kommer på någon träning eller match.
 • Att vinna är inte det viktigaste, vi ska ha roligt!
 • Jag ska komma i tid.
 • Jag ska vara en god kamrat, inte ge kränkande kommentarer till mina kamrater.
 • Jag ska främja Fair Play.
 • Jag ska följa fotbollens regler.
 • Jag ska respektera domarens uppfattning.
 • Vi ska ta hand om varandra.
 • Jag ska vara stolt över min förening.
 • Jag ska se till att jag kommer väl förberedd till träning och match.
 • Jag ska lyssna på tränaren och kämpa på även vid motgång.
 • Jag ska följa föreningens mål att alla duschar efter träning och match - för gemenskapens skull.