AKTUELLT

Aktuellt


Branteviks IF och Branteviks IF-FF slås ihop till en förening !


Detta har båda föreningarnas styrelser beslutat att verka för.

Medlemmarna hos Branteviks IF-FF röstade för detta vid sitt årsmöte och Branteviks IF:s medlemmar tog beslutet vid ett Extra möte 23 Maj.


Sammanslagningen kommar att gälla fr.o.m. 2022-01-01, vilket betyder att efter detta datum drivs all verksamhet, aktiv fotboll och arrangemaning inom Branteviks IF.

Under 2021 kommer alltså, precis som tidigare, Branteviks IF ansvara för arrangemangen på idrottsplatsen och Branteviks IF-FF för fotbollsaktiviteterna.


Det finns en stor enighet för beslutet inom nuvarande styrelser och bland övriga medlemmar i de båda föreningarna. Detta ger oss bättre möjligheter att skapa engagemang för att såväl utveckla den lokala fotbollen på Branteviks idrottsplats som att driva de arrangemang som är förutsättning för dess existens.

Branteviks IF:s stöd till Österlens FF påverkas inte av sammanslagningen.